Sa Cartero ni San Pedro

Ginoong Cartero, isang magandang araw sa inyo
Maari niyo po bang ipahatid
Ang isang mensahe para kay San Pedro
Alam kong malayo ang iyong lalakbayin
Kaya’t heto, iyong pakinggan ang lahat ng aking hiling
Sa kanya po sana ay inyong masabi
Na sa isang tao ako ay sabik
Hinihiling ko na kahit isang ulit
Ay madama ko muli sa aking noo ang kaniyang halik
Maramdaman muli init ng kaniyang yakap
At tinig na kay sarap pakinggan

Ginoong Cartero, isang magandang araw sa inyo
Maari niyo po bang ipahatid
Ang isang mensahe para kay San Pedro
Alam kong malayo ang iyong lalakbayin
Kaya’t heto, iyong pakinggan ang lahat ng aking hiling
Sa paglalakbay po sana ni niya ay Kaniyang gabayan
Sa palasyo Niya ay tanggapin si siya at hayaan siyang
Tumugtog at magareglo ng magagandang musika
Nang sa mga cherubim ay kaniyang maibahagi
Kaaya ayang tugtugin na sa lupa ay kaniyang nagawa
At awitin sana nila ito ng buong puso at galak

Ginoong Cartero, isang magandang araw sa inyo
Maari niyo po bang ipahatid
Ang isang mensahe para kay San Pedro
Alam kong malayo ang iyong lalakbayin
Kaya’t heto, iyong pakinggan ang lahat ng aking hiling
Sa aking ama sana ay inyong masabi na siya ay
Aking mahal
At ako’y nangungulila sa araw-araw
Na siya ay aking naalala

Ginoong Cartero, ipahatid ninyo ang mensaheng ito.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *