Obra ni Maria 04 – Tanong…

“Masakit ba?” Tanong nilang lahat. Tinignan lang sila at inisip kung dapat nga bang masaktan sa dalawang linggong inakala’y pang matagalan, pang-habang buhay. “Masakit ba?”

Read More »
Mimi San Juan
Mimi is a freelance writer and social media manager traveling the northern part of the Philippines with her husband and two kids under two. When she's not writing, Mimi enjoys reading Haruki Murakami and Anne Rice, crafting the BEST iced coffee, and watching Gerard Depardieu and Jeff Goldblum's entire film repertoire on repeat.

Most Popular: